Vi är ett småskaligt lantbruk som värnar kvalitet, ekologisk hållbarhet och närproducerad konsumtion. Fågelsången har i vår regi funnits sedan 2012 men torpet har stått i åtminstone 200 år. Marken, den lånar vi av de otaliga generationerna före oss och de som skall komma.

Vi är ett småskaligt lantbruk som värnar kvalitet, ekologisk hållbarhet och närproducerad konsumtion. Fågelsången har i vår regi funnits sedan 2012 men torpet har stått i åtminstone 200 år. Marken, den lånar vi av de otaliga generationerna före oss och de som skall komma.

Vi är ett småskaligt lantbruk som värnar kvalitet, ekologisk hållbarhet och närproducerad konsumtion. Fågelsången har i vår regi funnits sedan 2012 men torpet har stått i åtminstone 200 år. Marken, den lånar vi av de otaliga generationerna före oss och de som skall komma.

Vi är ett småskaligt lantbruk som värnar kvalitet, ekologisk hållbarhet och närproducerad konsumtion. Fågelsången har i vår regi funnits sedan 2012 men torpet har stått i åtminstone 200 år. Marken, den lånar vi av de otaliga generationerna före oss och de som skall komma.